Advocaat Vreemdelingenrecht

advocaat vreemdelingenrechtHet vreemdelingenrecht is een rechtsgebied dat volop in beweging is. Het is ook sterk onderhevig is aan de invloeden van het Europese Recht. Wij zijn als advocatenkantoor gespecialiseerd in het vreemdelingenrecht en staan u graag bij in dit moeilijke proces. Bij LRB advocaten hebben wij namelijk 3 advocaten die zich dit rechtsgebied volledig eigen hebben gemaakt.

Gespecialiseerd Advocaat Vreemdelingenrecht

Onderstaande komen wij onder andere tegen in het vreemdelingenrecht.

Inreisverbod
Het Europese inreisverbod is een administratieve maatregel om ongewenste vreemdelingen uit Nederland te weren. Iemand die dys de Nederlandse nationaliteit niet bezit en niet als zodanig behandeld hoeft te worden wordt in Nederland aangeduid als een vreemdeling. De minister van Veiligheid en Justitie vaardigt tegen de vreemdeling een inreisverbod uit, als hij geen gemeenschapsonderdaan is, hij geen ernstig medische klachten heeft waardoor hij niet kan reizen en hij Nederland:
– onmiddellijk moet verlaten na een terugkeerbesluit zonder vertrektermijn; of
– niet zelfstandig binnen de vertrektermijn heeft verlaten

Ongewenstverklaring
Ook kan het zo zijn dat de minister een vreemdeling ongewenst verklaart indien:
– diegene niet-rechtmatig (zonder geldige verblijfstitel) in Nederland verblijft en herhaaldelijk een door de vreemdelingenwet strafbaar gesteld feit heeft begaan;
– diegene door de rechter is veroordeeld voor een misdrijf waar een gevangenisstraf van drie jaar of meer op staat of als hem een tbs-maatregel is opgelegd;
– diegene een gevaar vormt voor de openbare orde of nationale veiligheid en geen rechtmatig verblijf heeft;
– een verdrag dat bepaalt; of
– dat in het belang is van de internationale betrekkingen van Nederland.

Gevolgen inreisverbod en ongewenstverklaring
Als u een inreisverbod heeft gekregen of ongewenst bent verklaard, is dat erg vervelend. U heeft dan namelijk in principe geen rechtmatig verblijf (meer) in Nederland. Daarom moet u Nederland onmiddellijk verlaten. Daar krijgt u in principe slechts 24 uur de tijd voor. Indien u hier geen gehoor aan geeft en ondanks het inreisverbod of de ongewenstverklaring toch in Nederland blijft, kunt u door de politie worden aangehouden. U begaat in dat geval namelijk een strafbaar feit (het illegaal in Nederland verblijven in weerwil van het inreisverbod of de ongewenstverklaring). Vervolgens kunt u worden vervolgd en kan u een geldboete of gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden opgelegd krijgen. Het is daarom van groot belang dat u bij het ontvangen van een ongewenstverklaring contact opneemt met één van onze advocaten om bezwaar te maken tegen het inreisverbod of de ongewenstverklaring. Ook kunnen wij u bijstaan als u wordt vervolgd wegens illegaal verblijf (artikel 197 Sr of artikel 108 Vw). Verder kunnen wij u ook adviseren bij een verzoek tot opheffing van het inreisverbod of de ongewenstverklaring, hetgeen enkel kansrijk is als u al enige tijd in uw land van herkomst verblijft.

Vreemdelingenbewaring
Daarnaast kan het als u Nederland niet zelfstandig verlaat ook zo zijn dat u door de Nederlandse overheid wordt uitgezet. De Nederlandse staat kan u daarvoor in vreemdelingenbewaring nemen. U verblijft in dat geval in een zogenaamd detentiecentrum, wat veel lijkt op een gevangenis. U verblijft daar echter niet strafrechtelijk, maar ‘met het oog op de uitzetting’. De Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V, onderdeel van de Nederlandse overheid) zal namelijk proberen om uw terugkeer te bewerkstelligen. Zo zal er gekeken worden of u een paspoort heeft en zal contact worden gezocht met de ambassade uit uw land van herkomst.

U mag echter in principe maar voor zes maanden worden vastgehouden. In bijzondere gevallen mag de vreemdelingenbewaring in totaal anderhalf jaar duren. Het is echter van belang dat de DT&V er zoveel mogelijk aan doet om de uitzetting te bewerkstelligen. De DT&V mag u met andere woorden niet zomaar vasthouden en ondertussen niets doen. U heeft het recht om de rechter periodiek te laten toetsen of de vreemdelingenbewaring in uw geval nog wel mag voortduren. De vreemdelingenbewaring kan door de rechter bijvoorbeeld onrechtmatig worden bevonden als blijkt dat:
– de DT&V te weinig pogingen doet om uw uitzetting te bewerkstelligen;
– u geen zicht op uitzetting heeft binnen een redelijke termijn
– de vreemdelingenbewaring in uw geval onevenredig zwaar is; of
– de uitzetting ook met een lichter middel kan worden bereikt.

Onze advocaten hebben veel ervaring in deze zaken en kunnen u bijstaan in uw zaak. Klik op onderstaande button om contact met één van onze advocaten op te nemen.

Bel ons direct

Kortom, ons kantoor kan u bijstaan en adviseren in de navolgende procedures:

  • de aanvraag en begeleiding van een machtiging voorlopig verblijf (MVV);
  • de aanvraag en begeleiding bij de aanvraag verblijfsvergunning;
  • de aanvraag en begeleiding bij de aanvraag naturalisatie;
  • het instellen van beroep tegen een aan u opgelegde vreemdelingenbewaring;
  • het instellen van bezwaar en beroep indien u een negatieve of afwijzende beslissing van de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft ontvangen;
  • het indienen van een verzoek tot opheffing van de ongewenstverklaring dan het indienen van het bezwaar- en beroep tegen de beslissing tot een ongewenstverklaring.

Heeft u vragen of wilt u advies over uw vreemdelingenrecht zaak? Wij beantwoorden al uw vragen.

Stel uw vraag

Bekijk ook onze andere rechtsgebieden:

Of ga terug naar onze homepagina

Dit bericht is geplaatst in Rechtsgebieden. Bookmark de permalink.