Voorbereiding van hennepteelt wordt strafbaar vanaf 1 maart 2015

Vanaf 1 maart 2015 wordt de voorbereiding van illegale hennepteelt strafbaar gesteld. Dit volgt uit artikel 11a van de nieuwe Opiumwet. Dit artikel is in het leven geroepen om de beroeps- en bedrijfsmatige illegale hennepteelt effectiever te kunnen bestrijden.

Hennep staat op lijst II van de Opiumwet en wordt aangemerkt als een softdrug. Zodra er een kweek van meer dan vijf hennepplanten wordt aangetroffen, zal het Openbaar Ministerie (verder: OM) overgaan tot vervolging. Het kweken van hennep is altijd verboden. Echter, wanneer er vijf of minder hennepplanten worden aangetroffen, zal er niet worden overgaan tot strafrechtelijke vervolging.

Het nieuwe artikel 11a van de Opiumwet luidt als volgt:
‘Hij die stoffen of voorwerpen bereidt, bewerkt, verwerkt, te koop aanbiedt, verkoopt, aflevert, verstrekt, vervoert, vervaardigt of voorhanden heeft dan wel vervoermiddelen, ruimten, gelden of andere betaalmiddelen voorhanden heeft of gegevens voorhanden heeft, waarvan hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden dat zij bestemd zijn tot het plegen van een van de in artikel 11, derde en vijfde lid, strafbaar gestelde feiten, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaar of geldboete van de vijfde categorie’.

Uit artikel 11a van de Opiumwet volgt dat er een maximale gevangenisstraf van drie jaar of een geldboete van maximaal 81.000 euro kan worden opgelegd indien er sprake is van het bevorderen of voorbereiden van hennepteelt.
Uitzonderingen zijn echter mogelijk, zo is hennepteelt voor medische, diergeneeskundige of wetenschappelijke doeleinden niet strafbaar.

De nieuwe Opiumwet verschilt met het oude artikel 11a Opiumwet nu het niet meer enkel hoeft te gaan om deelneming aan een criminele organisatie die tot oogmerk heeft om een misdrijf te plegen. Oftewel, het wordt voor het OM mogelijk om ook personen en bedrijven te vervolgen die werkzaam zijn inzake de levering van goederen of diensten en de financiering van illegale hennepteelt. Hierbij kan gedacht worden aan de levering van de materialen die nodig zijn voor het kweken van hennep, zoals het aanleggen van elektra, het leveren van lampen, voedingsstoffen, maar ook het beschikbaar stellen van kweekhokken en kweeklocaties. Gedacht kan worden aan growshops, verhuurders van loodsen en schuren, transport- en distributiebedrijven, elektriciens die illegale elektrische installaties aanleggen of de handel in kant-en-klaar ingerichte kasten voor de illegale hennepteelt.

Growshops zijn winkels die de henneptelers faciliteren met de benodigde legale materialen voor het kweken en voorzien de telers eveneens van advies. Vooral de growshops dienen naar aanleiding van de invoering van de nieuwe Opiumwet extra alert te zijn. Op tal van gebieden zullen er veranderingen optreden, niet alleen op het gebied van hennepteelt. Het OM streeft ernaar om de wijzigingen voor 1 maart 2015 aanstaande kenbaar te maken aan alle growshops, maar heeft reeds aangegeven niet iedereen te kunnen informeren voor die datum.

Mocht u door het Openbaar Ministerie vervolgd worden voor een strafbaar feit, neem dan contact met ons op. Wij verlenen zowel rechtsbijstand in gevallen met betrekking tot de Opiumwet, als ook in alle andere gevallen.
Onze advocaten zijn specialisten op het gebied van het strafrecht.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.