Valkenburgse zedenzaak

Afgelopen 30 juli heeft de Rechtbank Limburg opnieuw uitspraak gedaan in de zaak die door de media is omschreven als het grootste loverboyproces ooit: de Valkenburgse zedenzaak.

De strafrechtelijke bal raakte voor 29 verdachten eind vorig jaar aan het rollen na een inval in een hotel in Valkenburg. Daarbij werd een man betrapt die seks had met de destijds 16-jarige Kimberly.  Het meisje was toen al twee weken vermist door haar ouders.

Bij deze inval vonden agenten gebruikte condooms en een klantenlijst op de gsm van de 21-jarige hoofdverdachte Armin A.. Aan de hand daarvan konden mannen worden getraceerd die mogelijk misbruik van het meisje hadden gemaakt.

Ondanks de harde opstelling van het Openbaar Ministerie hoeven de meeste mannen die seks hadden met Kimberly niet de cel in. 21 klanten zijn inmiddels veroordeeld tot taakstraffen van tussen de 120 en 240 uur met daaraan gekoppeld 1 dag gevangenisstraf. Twee klanten zijn veroordeeld tot (gedeeltelijk voorwaardelijke) gevangenisstraffen en twee anderen zijn vrijgesproken.

Armin A. is veroordeeld tot twee jaar cel voor mensenhandel, wegens het aanzetten tot prostitutie van een minderjarige. In aanloop naar het proces hebben twee mannen zelfmoord gepleegd.

Jeugdprostitutie is strafbaar gesteld in artikel 248b van het Wetboek van Strafboek en luidt als volgt:

‘Hij die ontucht pleegt met iemand die zich beschikbaar stelt tot het verrichten van seksuele handelingen met een derde tegen betaling en die de leeftijd van zestien jaren maar nog niet de leeftijd van achttien jaren heeft bereikt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.’

Uitgangspunt is dat mensen die zich schuldig hebben gemaakt aan jeugdprostitutie, een gevangenisstraf wordt opgelegd.

Voor een bewezenverklaring ter zake jeugdprostitutie is het niet van belang of een verdachte heeft geweten dat het een minderjarige betrof. Enkel dient te worden bewezen dat het ging om een minderjarige van tussen de 16 en 18 jaar oud. De wetgever heeft de leeftijd als geobjectiveerd bestanddeel in dit wetsartikel (en in andere wetsartikelen betreffende zeden) opgenomen ter bescherming van minderjarigen.

 

Uit het artikel blijkt dat een maximale gevangenisstraf van 4 jaren kan worden opgelegd.

Artikel 22b van het Wetboek van Strafrecht verbiedt het opleggen van alleen een taakstraf als het gaat misdrijven die een ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van de slachtoffers ten gevolge hebben gehad. Kortom: er mag niet alleen een taakstraf worden opgelegd als het gaat om zedendelicten.

In de Valkenburgse zedenzaak staat vast dat het ging om een minderjarige tussen de 16 en 18 jaar oud. Kimberly was namelijk ten tijde van het seksueel contact 16 jaar oud. Tevens kon het (veelvuldig) seksueel contact tussen Kimberly en de klanten worden bewezen, hetgeen de klanten schuldig maakte aan artikel 248b Sr: jeugdprostitutie.

Bij het opleggen van de straffen en de hoogte daarvan heeft de Rechtbank echter wel rekening gehouden met het gegeven dat voor veel klanten niet duidelijk was dat zij seksueel contact hadden met een minderjarige of dat zij hier bewust naar op zoek waren geweest. Zij reageerden op een advertentie op een website waar bij het profiel van het meisje de leeftijd van 18 jaar stond vermeld. Samengevat: de klanten dachten dat zij vrijwillige (en betaalde) seks hadden met een meerderjarig meisje, hetgeen niet strafbaar is.

Gelet op die specifieke omstandigheden in combinatie met het gegeven dat de wet de Rechtbank verbood (artikel 22b Sr) te volstaan met een taakstraf, heeft de Rechtbank doen besluiten de meeste klanten een taakstraf en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 1 dag op te leggen. Met de hoge straffen die het Openbaar Ministerie eiste voor de bezoekers van Kimberly, ging de Rechtbank dus niet mee.

Zaaksofficier van justitie Rogier heeft al via de media laten weten dat zij namens het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan nu zij de straffen, gezien de roep vanuit de samenleving om zedendelinquenten harde te bestraffen, niet passend acht.

Dit bericht is geplaatst in Nieuws. Bookmark de permalink.