Boete? Benader altijd een advocaat!

Onverhoopt in een vechtpartij gekomen toen u aan het stappen was in het bruisende Amsterdam? Te snel gereden? Uw vuilnis te vroeg buiten gezet? Of heeft u per ongeluk een auto of raam vernield en deed de eigenaar daarvan aangifte? Bent u in een opstootje verzeild geraakt? Dan is de kans groot dat u een strafbeschikking voorgesteld krijgt.

Bij dergelijke ‘veelvoorkomende criminaliteit’ handelt politie en justitie gewoonlijk volgens de zogenaamde ZSM-afdoening. ZSM staat voor zo snel, selectief, simpel en samenlevingsgericht mogelijk. Dit is een werkwijze van de politie, het Openbaar Ministerie en enkele andere ketenpartners samen, die gericht is op het snel afdoen van strafzaken. Vaak wordt daarbij gekozen voor de strafbeschikking. Een strafbeschikking wordt in de volksmond een boete genoemd en bestaat meestal uit het betalen van een geldbedrag. Een strafbeschikking is een zelfstandige afdoeningsmogelijkheid van het Openbaar Ministerie. Er komt dus geen rechter te pas aan het opleggen van een strafbeschikking.

De ZSM-werkwijze zorgt voor een snelle afwikkeling van uw zaak, zodat u er goed vanaf komt. Onjuist!

Wist u dat er in 2013 bijna 185.000 zaken zijn behandeld en slechts een derde van de zaken eindigt in een dagvaarding? Met een ZSM-afdoening komt u er meestal juist níet goed vanaf. Een rapport van de Hoge Raad van begin dit jaar wees uit dat de strafbeschikkingen op een aantal punten tekort schieten. De grondigheid en zorgvuldigheid van ZSM laat volgens de Hoge Raad te wensen over. Soms worden strafbeschikkingen uitgevaardigd door personen op het politiebureau die daartoe niet bevoegd zijn. Ook wordt een veroordeling niet zelden gebaseerd op processen-verbaal die niet zijn ondertekend of erger nog: op mondelinge, niet-controleerbare informatie van de politie. Daarnaast wordt in bijna één op de tien zaken een strafbeschikking uitgevaardigd, terwijl er onvoldoende bewijs is dat de verdachte schuldig is. Dat is dus in meer dan 16.000 zaken het geval. Dat zou zo maar úw zaak kunnen zijn!

Het krijgen van een strafbeschikking heeft grote gevolgen. U moet niet alleen mogelijk onterecht een hoog geldbedrag betalen. Een strafbeschikking heeft ook consequenties voor uw toekomst. Een strafbeschikking is een veroordeling, dus u krijgt een strafblad. Dat kan op zijn beurt ervoor zorgen dat u geen Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) krijgt afgegeven, terwijl u dat wellicht voor een stage of leuke baan nodig heeft. Daarnaast kan een strafblad in sommige situaties aan het starten van een nieuw bedrijf of het aanvragen van bepaalde vergunningen in de weg staan (Wet Bibob). Ook kan het zijn dat u als gevolg van uw strafrechtelijke verleden ongewenst wordt verklaard. Als u geen actie onderneemt tegen een strafbeschikking, kan dat verstrekkende gevolgen hebben.

Wat kunt u doen om dit te voorkomen? ZSM een advocaat!

Zodra u te maken krijgt met politie of justitie, is het van groot belang dat u altijd een advocaat inschakelt. Een advocaat behartigt uw belangen en is er dus enkel en alleen voor u. U komt in sneltreinvaart terecht in het systeem van de ZSM-afdoening, terwijl u vaak nauwelijks begrijpt wat er zich allemaal afspeelt buiten uw cel. In rap tempo wordt er bewijs tegen u verzameld. Een advocaat kent deze procedure en krijgt een kopie van het dossier. Uw advocaat kan u dus niet alleen de procedure uitleggen, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat het opsporingsonderzoek op correcte wijze verloopt. De advocaat bewaakt namelijk de goede procesorde.

Belangrijker nog is dat uw advocaat een procedure kan voeren tegen de strafbeschikking. Dit heet ‘verzet doen’ en kan enkel binnen twee weken. Anders dan sommige politieagenten u mogelijk laten geloven, heeft het doen van verzet géén invloed op de vraag of u wordt vrijgelaten uit voorarrest. Het doen van verzet zorgt ervoor dat uw zaak terecht komt bij een onafhankelijke en onpartijdige rechter. De rechter oordeelt vervolgens naar eigen inzicht of er voldoende bewijs is en zo ja, wat volgens hem of haar de hoogte van de straf moet zijn. Ook kan het voorkomen dat uw zaak alsnog wordt geseponeerd.

Wij adviseren om altijd verzet te doen en de strafbeschikking dus als het ware ‘af te wijzen’. De rechter legt namelijk in het merendeel van de gevallen een veel lagere straf op dan het Openbaar Ministerie met de strafbeschikking had voorgesteld. Soms komt het zelfs helemaal niet tot een straf en wordt u vrijgesproken. Dat heeft te maken met het feit dat de richtlijnen voor de strafhoogte van het Openbaar Ministerie strenger zijn dan die van de rechter. Bij de ZSM-afdoening wordt bovendien slechts in beperkte mate rekening gehouden met de ontwikkeling van uw persoonlijke omstandigheden. Het loont dus veelal om verzet te laten doen door uw advocaat.

Kortom: krijgt u een boete? Benader dan gelijk één van onze advocaten op 020 820 29 11 en laat hen namens u verzet doen!

Dit bericht is geplaatst in Nieuws met de tags , , , . Bookmark de permalink.