Advocaat asielrecht

asielrecht advocaatMeerdere advocaten van Loth Rupert zijn gespecialiseerd in het asielrecht. Het asielrecht en vreemdelingenrecht regelt de toegang, het verblijf, inburgering en uitzetting van niet Nederlanders. Mensen uit het buitenland kunnen om verschillende redenen en motieven een verblijfsvergunning krijgen in Nederland. Voorbeelden hiervoor zijn: gezinshereniging, studie, werk, of andere geldige redenen.

Nederland is aangesloten bij het Vluchtelingenverdrag, net als alle andere landen van de Europese Unie. Dit betekent dat de Nederlandse staat zich internationaalrechtelijk heeft gebonden om asiel te verlenen aan individuen die uit noodzaak hun land hebben ontvlucht, omdat hun leven, veiligheid of vrijheid aldaar in gevaar was vanwege bijvoorbeeld hun afkomst, nationaliteit, religie, seksuele geaardheid of politieke voorkeur. Een persoon is een “vluchteling” als hij of zij op deze wijze wordt bedreigd door zijn eigen overheid of bezettende macht, dan wel door particulieren tegen wie de overheid geen bescherming kan of wil bieden.

Ook als aannemelijk is dat een asielzoeker om andere redenen een risico loopt om gedood of onmenselijk behandeld te worden bij terugkeer in zijn land van herkomst, heeft hij recht op asiel.

Om in Nederland in aanmerking te komen voor een asielvergunning dient een asielaanvraag te worden ingediend. Dit kan door u te melden op het aanmeldcentrum van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Ter Apel. Na aanmelding zal de Nederlandse overheid zorg dragen voor uw opvang in afwachting op de asielprocedure. De procedure bestaat doorgaans uit een tweetal gesprekken (“gehoren”) met een medewerker van de IND. Aan de hand van uw verhaal en de door u ingeleverde documenten, zal de IND beoordelen of u kunt worden aangemerkt als vluchteling, of dat uw uitzetting naar alle waarschijnlijkheid zou leiden tot onmenselijke behandeling. Daarbij wordt beoordeeld of uw verhaal geloofwaardig is en zo ja, of uw verhaal voldoet aan de bovenvermelde definities.

Aangezien alle andere EU-landen internationaalrechtelijk gebonden zijn aan dezelfde regels, wordt ervan uitgegaan dat de asielsystemen in de EU-landen overeenkomen. Met die gedachte is de “Dublin-verordening” ontworpen. Deze houdt kort gezegd in dat het EU-land waar u de EU bent binnengetreden, of waar u het visum van verstrekt heeft gekregen waarmee u heeft gereisd, verantwoordelijk is voor uw asielaanvraag. Alvorens uw aanvraag in behandeling te nemen zal de IND dus eerst beoordelen of Nederland verantwoordelijk is, of toch een ander EU-land.

Mocht de IND uw aanvraag afwijzen, dan heeft u de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de rechtbank. Aldaar zal een onafhankelijke rechter beoordelen of de IND op juist gronden tot diens oordeel is gekomen. Verder is het ook mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

In alle stadia van de asielprocedure is het van groot belang dat u wordt bijgestaan door een gespecialiseerd advocaat, die u op de juiste wijze kan inlichten en, indien nodig, namens u kan procederen bij de IND en de rechterlijke instanties. U kunt gedurende de asielprocedure worden bijgestaan op basis van een toevoeging. Een eigen bijdrage wordt daarbij niet in rekening gebracht.

Wij zijn uw advocaat in asielrecht

Bel ons direct

Heeft u vragen of wilt u advies over uw zaak? Wij beantwoorden al uw vragen.

Stel uw vraag

Bekijk ook onze andere rechtsgebieden:

Of ga terug naar onze homepagina

Dit bericht is geplaatst in Advocaten. Bookmark de permalink.